วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ความผิดฐานยักยอกทรัพย์


ลักษณะการกระทำ  ครอบครองทรัพย์ของผู้อื่น หรือทรัพย์ซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตน หรือบุคคลที่สามโดยทุจริต(บุคคลที่สามคือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ยักยอกและเจ้าของทรัพย์)
การครอบครองทรัพย์  หมายถึง การยึดทรัพย์นั้นไว้กับตนตามสภาพความเป็นจริง และขณะเดียวกันก็เป็นการยึดถือไว้เพื่อหวังเอาเป็นของตัวเองการยึดถือไว้ไม่จำต้องถือไว้ในมือ เพียงอยู่ในอำนาจการคุ้มครองดูแลและสามารถใช้สอยทรัพย์นั้นได้  ก็เป็นการครอบครองแล้ว
ตัวอย่าง (1)นางสาวแดงฝากสร้อยของนายดำไว้กับนายขาวเพื่อเอาไปคืนนายดำ  แต่นายขาวกลับเอาสร้อยไปขาย  นายขาวมีความผิดฐานยักยอก
ตัวอย่าง(2)นาย ก. เช่าซื้อรถจักรยานยนต์จากนาย ข. ต่อมา นาย ก.ไม่ชำระค่าเช่าซื้อตามที่ตกลงกันไว้ และยังเอารถจักรยานยนต์ที่เช่าซื้อไปขายให้ผู้อื่น นาย ก. มีความผิดฐานยักยอกเพราะตามกฏหมายกรรมสิทธิ์ในรถยัง
ไม่ตกเป็นของนาย ก. นาย ก.ไม่มีอำนาจที่จะเอาไปขายหรือจำหน่ายการที่ นาย ก. เอาไปขายเสีย เป็นการเบียดบังเอาทรัพย์ของผู้อื่นโดยทุจริต
ยักยอกทรัพย์สินหาย
ลักษณะการกระทำ  ถ้าทรัพย์นั้นได้ตกมาอยู่ในความครอบครองของผู้กระทำความผิด เพราะผู้อื่นส่งมอบให้โดยสำคัญผิด หรือเป็นทรัพย์สินหาย ซึ่งผู้กระทำความผิดเก็บได้
ตัวอย่าง  นาย ก.ขับขี้รถจักรยานยนต์เพื่อไปทำงาน ระหว่างทางพบเห็นกระเป๋าสตางค์ จึงได้หยุดรถ
แล้วเก็บกระเป๋าสตางค์ แล้วนำเงินในกระเป๋าไปเป็นของตนเอง  นาย ก.มีความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินหาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น